Dear Firkin Family!
 
Great news!
 
From now on, our new Hungarian album Rumini Tükör-szigeten is available!
ENGLISH TEXT BELOW!
 
 
 
Kedves Firkin-család! Megjelent a Rumini Tükör-szigeten című új albumunk!
 
 
 

Elkészült – a Firkin zenekar zenéjével és magyar dalszövegeivel – egy családi musical Berg Judit: Rumini Tükör-szigeten c. meseregényéből. Az Őze Áron vezette Bartók Színházban bemutatott színházi előadások folyamatos sikere arra ösztönözte a zenekart, hogy a legszebb dalokból válogatva – neves vendégelőadókat együttműködésre csábítva -, egy zenei albumot is megjelentessen.

A Rumini-könyvsorozatból ismert szereplők, Rumini, Balikó, Galléros Fecó, Sajtos Rozi, Dundi Bandi, Bojtos Benedek, Negró és a békává változtatott lovag, Rombó alakja is megelevenedik a Firkin dalsorozatában.

“A musical alapjául szolgáló könyv talán a legösszetettebb Rumini regény. A kalandok közepette kibontakozik Rumini első szerelme, de szó esik a barátságról, felnőtté válásról, önmagunk kereséséről és megtalálásáról is. A musical a regény mélységét megtartva egyszerre vidám, kalandos és vicces. A Firkin zenéje és dalszövegei csodálatosan illeszkednek a Rumini sorozat világához. Jó szívvel ajánlom ezt az albumot a Rumini történetek kedvelőinek és mindazoknak, akik jó zenére és tartalmas szórakozásravágynak.” Berg Judit

PJ (fuvolás-producer) így mesél az albumon közreműködő művészekről:

 

                  Horváth Charlie

“Mindig, amikor Rombó, a béka dal ment a fejemben, Charlie rekedt, füstös hangját hallottam ki belőle, így nem tehettem mást, mint felhívtam azzal az őrült ötlettel, hogy személyesítse meg ezt a rettentően vicces, nagyotmondó, egy kút mélyére száműzött, de még mindig szerelmesen danolászó békát.

Amikor a stúdiózást befejeztük, Charlie fáradtan lehuppant a monitor elé, hogy ellenőrizze az aznapi énekfelvételeket. Végighallgatta, aztán elégedetten csettintett: Gyerekek, úgy örülök, hogy elvállaltam ezt a felkérést! Mert hát ki más lehetne hitelesebb Romboéder lovag a Tükör-szigetről, mint Charlie?”

                  Szalóki Ági

“Szalóki Ágival sok szép közös koncerten vagyunk túl, együttműködésünk már-már hagyománnyá vált az évek alatt. A tiszta és érzékeny előadásmódja egyértelműen predesztinálta Rumini szerelmének, Rozinak a megjelenítésére. Bár sok fellépés és kötelezettség terhe nehezedett Ágira, vállalta ezt a nehéz, de hálás szerepet. Nem csalódtunk. Megmondom őszintén, hogy a stúdióban néha törölgetnünk kellett (a száraz vagy pollennel teli levegő miatt, természetesen) a szemünk sarkát. Akár a Ruminival közös szerelmes duettet (Szerelmesek dala) hallgatom, akár a Vanita királynőnek elénekelt életbölcsességet (Így vagy szép!), kicsit minden szebb és jobb lesz a világon!”

                  Ducza Nóra operaénekes

“Van egy szenzációs barokk-zenei műhely és zenekar Magyarországon (Savaria Barokk Zenekar), amit Németh Pál fuvolaművész és karmester vezet. Őt kértem meg, hogy segítsen egy barokk énekesnőt találni a Vanita dalának elénekléséhez. Valami azt súgta nekem, hogy Rozi és Vanita királynő életfelfogásának kontrasztját zeneileg is alá kellene támasztani, így jutott eszembe, hogy egy teljesen más műfajban, a barokk operában keressem a legmegfelelőbb énekest. Így találtam Ducza Nórára, aki örömmel vágott bele a kihívásba. Olyannyira lelkes lett, hogy megnézte a színházi előadást is, ahol – a dramaturgia miatt – az Így vagy szép! című dalt Rozi és Vanita énekli, duóban. A lemezre nem így terveztük, de – Nóra kérésére – a stúdióban felvettük a kétszereplős változatot is, ami minden addigi elképzelést felülírt! Az albumon is így hallható majd ez a gyönyörű dal.”

                  Szivárvány Gyermekkar

“Pár évvel ezelőtt egy különleges akusztikus koncertet játszottunk a debreceni Nagytemplomban, ahol fellépett velünk a neves Lautitia Gyermekkar. Amikor a Rumini-album ötlete felvetődött, egyértelművé vált, hogy gyerekeknek szóló lemezhez gyerekhang és -kórus dukál, így megkerestem Nemes József karnagyot, hogy újra segítsen összehozni az együttműködést. Pár nap sem telt el, és azzal hívott, hogy az egész csapat odavan a dalokért és a gyerekek már kívülről éneklik az összeset. Így esett, hogy a Lautitia kóruscsalád legkisebbjei, a Szivárvány Gyermekkar 7-10 évesei vállalták azt a – korántsem könnyű – feladatot, hogy bámulatos önfegyelemmel és összpontosítással a 4 órás stúdiómunkát végigüljék és -énekeljék! Hatalmas elismerésem nekik is, és Paládi Krisztina karnagynak, az elhivatottságáért!”

                  Hangszeres közreműködők

“Bár a Firkinnél eddig sem kötöttek minket a műfaji korlátok, de a Rumini-musical jó ürügyet szolgáltatott, hogy különleges zenei megoldások is belekerüljenek a kompozíciókba. Vonósnégyes már megszólalt az eddig legmetálosabb lemezünkön is (Finger In The Pie), de ezúttal elszabadult Szuna Peti hangszerelői kreativitása, és megírta a legszebb vonósszólamokat, amiket Bartha Mátyás hegedűművész (a Baseli Szimfonikusok, MÁV-zenekar koncertmester) és Váray Péter csellóművész (MÁV-zenekar, Anima Musicae szólamvezető) játszott fel. A leglíraibb dalok kaptak így, általuk, érzelmi többletet! Zongorát is belecsempésztünk a Fagyidalba, meg a Rombó dalába, amikben Romhányi Áron zongorista improvizál. A Vanita dalában pedig maga Szuna Peti basszusgitárosunk csembalózik autentikus francia-barokk stílusban!”

                  Hajózzunk – Finálé

“A Rumini-musical színházi verziójában minden szereplő dalra fakad, aki játszik a darabban, így a lemezváltozathoz is meg kellett oldanunk azt, hogy az addig önálló dallal nem rendelkező mesealakok megszemélyesítőit is megtaláljuk. Csorba Lóci barátunk így lett Galléros Fecó, Karácsony János, az LGT legendás tagja pedig Bojtos Benedek kapitány. És hogy ne maradjanak ki a Firkin volt énekesei a meséből, meghívtuk őket két-két sorra: Göttinger Pál Negróként énekel, Marthy Barna Balikónak kölcsönzi a hangját, Kovács Nemes Andor pedig Dundi Bandit alakítja. Természetesen a főszereplők is kaptak néhány sort, így Rumini (Kelemen Ákos), Sajtos Rozi (Szalóki Ági), Rombó, a béka (Horváth Charlie) és Vanita királynő (Ducza Nóra operaénekes) is. Így lett teljes a csapat, összesen kilenc énekes és egy harminckét-tagú gyermekkórus énekli közösen a Szélkirálynő vitorláson azt, hogy:

Pá-pá-pá-pái-é, párá-pá-pá-é-ó,
Pá-pá-pá-pái-é, párá-pá-pá-é-ó,
Pá-pá-pá-pái-é, párá-pá-pá-é-ó,
Pá-pá-pá-pái-é, párá-pá-pá-é-ó!”

__________________________________________________________________________

ENGLISH 

Introducing the 8th album for children (and also for adults)!

 

The Firkin band has brought to life a family musical based on the novel “Rumini on Mirror Island” by Berg Judit, featuring their music and Hungarian lyrics. The successful theatrical performances at the Bartók Theatre inspired the band to produce an album, selecting the finest tunes and collaborating with renowned Hungarian guest artists.

“The novel serving as the basis for the musical may be the most complex Rumini story. Amidst the adventures unfolds Rumini’s first love story, alongside discussions on friendship, growing up, and the search for and discovery of oneself. The musical, while preserving the depth of the novel, is simultaneously lively, adventurous, and humorous. Firkin’s music and lyrics beautifully complement the world of the Rumini series. I wholeheartedly recommend this album to fans of Rumini stories and to all those who crave good music and meaningful entertainment.” – Berg Judit (novelist)

The album will be released on May 17, 2024, on CD and on all online platforms. On May 18, following the 3 PM Rumini performance at the Bartók Theatre in Dunaújváros, the Firkin band and author Berg Judit will be signing autographs!

PJ (flutist-producer) shares insights about the artists involved in the album:

                  Horváth Charlie

“Whenever the song of Rombó, the frog played in my head, I heard Charlie’s hoarse, smoky voice emerging from it. So I had no choice but to call him with the crazy idea of embodying this terribly funny, outspoken frog banished to the depths of a well but still singing lovingly. When we finished recording in the studio, Charlie slumped tiredly in front of the monitor to check the day’s vocal recordings. He listened through, then snapped his fingers in satisfaction: ‘Guys, I’m so glad I took on this task!’ Because who else could be a more authentic Frog King from Mirror Island than Charlie?”

                  Szalóki Ági

“We’ve had many beautiful joint concerts with Ági over the years, and our collaboration has almost become a tradition. Her pure and sensitive performance unmistakably destined her to embody Rozi, Rumini’s love. Despite many commitments and performances weighing on Ági, she took on this challenging yet rewarding role. Honestly, sometimes we had to wipe our eyes in the studio (due to dry or pollen-filled air, of course) while listening. Whether I listen to the love duet with Rumini (Love Song of Lovers) or the life wisdom sung by Queen Vanita (You Are Beautiful!), everything seems a bit more beautiful and better in the world!”

                  Ducza Nóra – opera singer

“There’s a sensational baroque music ensemble in Hungary (Savaria Baroque Orchestra), led by flutist and conductor Pál Németh. I asked him to help find a baroque vocalist for singing Queen’s song. Something told me that the contrast between Rozi and Queen Vanita’s life philosophies should be musically underlined, so I thought of looking for the most suitable singer in a completely different genre, baroque opera. That’s how I found Ducza Nóra, who enthusiastically embraced the challenge. She was so excited that she even watched the theatrical performance, where – due to dramaturgy – the song ‘You Are Beautiful!‘ is sung by Rozi and Queen Vanita in a duet. Although it wasn’t planned for the album, at Nora’s request, we recorded the duet version in the studio, which surpassed all previous ideas! This beautiful song will also be heard on the album.”

                  Szivárvány Children’s Choir

“A few years ago, we played a special acoustic concert at the Debrecen Great Church, where we were joined by the renowned Lautitia Children’s Choir. When the idea of the Rumini album came up, it became clear that a children’s album needed children’s voices and choir, so I approached József Nemes, the choirmaster, to re-establish our collaboration. A few days passed, and he called saying that the whole team loved the songs and the kids already knew them by heart. Thus, it happened that the youngest members of the Lautitia choir, aged 7-10, took on the not-so-easy task of sitting through and singing for 4 hours straight in the studio with amazing self-discipline and focus! My huge appreciation goes to them and to Krisztina Paládi, the choirmaster, for their dedication!”

                  Instrumental Guests

“Although Firkin has never been bound by genre constraints, the Rumini musical provided a good excuse to incorporate special musical solutions into the compositions. A string quartet has already appeared on our most metal album so far (Finger In The Pie), but this time, Szuna Peti’s arranging creativity went wild, and he composed the most beautiful string parts, played by Mátyás Bartha, violinist (concertmaster of the Basel Symphony Orchestra, MÁV Orchestra) and Péter Váray, cellist (MÁV Orchestra, Anima Musicae section leader). The most lyrical songs received emotional depth through them! We also added a piano in the Ice Cream Song and Rombó’s Song, where Áron Romhányi, our pianist, improvised. In Vanita’s Song, our bassist Szuna Peti himself plays the harpsichord in an authentic French Baroque style!”

                  Let’s Sail – Finale

“In the theatrical version of the Rumini musical, every character bursts into song, so for the album version, we had to find the personifications of characters who didn’t have standalone songs. Thus, our friend Csorba Lóci became Galléros Fecó, and János Karácsony, the legendary member of LGT, became Captain Bojtos Benedek. And to ensure that Firkin’s former vocalists weren’t left out of the tale, we invited them for a couple of lines each: Pál Göttinger sings as Negró, Barna Marthy lends his voice to Balikó, and Nemes Andor Kovács plays Dundi Bandi. Of course, the main characters also received a few lines, thus Rumini (Ákos Kelemen), Sajtos Rozi (Ági Szalóki), Rombó the frog (Charlie Horváth), and Queen Vanita (Nóra Ducza, opera singer) are included. This completed the team, with a total of nine singers and a thirty-two-member children’s choir singing together the Let’s Sail on the Wind Queen!

 
 
 

Details

Online Album

Concerts

More Concerts

Latest Blog News

More Blog News

Products

More Products

Our Partners

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER